blindfriendly
rss
Költségvetési Bizottság
Költségvetési kérdésekről szóló határokon átívelő eljárási iránymutatások a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésére tekintettel - BUDG
A Lisszaboni Szerződés mélyreható változtatásokat vezetett be az Unió finanszírozásában, különösen az intézményközi kapcsolatok és a döntéshozatali eljárások tekintetében, többek között formális státuszt adott a többéves pénzügyi keretnek, amely jogilag kötelező erejű aktussá vált, lehetővé téve azt, hogy az Unió kellően rugalmasan és hatékonyan reagálhasson a váratlan kihívásokra az Európai Unión belül és kívül egyaránt - véli Herczog Edit.
A Szerződés többek között megerősíti az Európai Parlament hatásköreit, feltéve, hogy a Parlament biztosítja magának az eszközöket mind a szorosabb menetrend, mind pedig az új eljárás bevezetéséből fakadó, alapos előzetes tervezés iránti nagyobb igény hatékony kezeléséhez; lényegében ezzel az egy olvasatot kell felhasználni a Parlament politikai prioritásainak érvényesítésére, és ennek az olvasatnak a Tanáccsal való megállapodás lehetőségét is biztosítania kell, mire az egyeztető bizottság befejezi a munkáját.
2010-es EU költségvetés - BUDG
A világméretű gazdasági válságban keresi az EU a kivezető utat: olyan megoldásokat, amelyek egyszerre a leghatékonyabbak és a legkevésbé fájdalmasak. Minden szinten súlyos döntéseket hozunk meg akár tagállamokról beszélünk, akár az Európai Unióról magáról.
A konzervatív többségű Európai Tanács a válságra hivatkozva a foglalkoztatás, a K+F, az innováció rovására próbál megoldási javaslatokat felmutatni a válság kezelésére. De ez helytelen tendencia!
Véleményem szerint egyetlen olyan "szent tehén" van a költségvetésben, amihez nem lehet, és nem szabad hozzányúlni: ez pedig a kutatás-fejlesztésre és innovációra fenntartott keret; ezek csökkentésével a jövőnket tesszük kockára - mondta Herczog.
Egyre elterjedtebb az a nézet, mely szerint Európa az innováció révén lábalhat ki a gazdasági válságból és szerezhet versenyelőnyt a globális piacon. A siker érdekében az Európai Uniónak és a tagállamoknak felül kell vizsgálniuk innovációs politikájukat, és ennek fejlesztésére kell helyezniük kiemelt hangsúlyt.
Mert bár jóllehet a gazdasági válság minden valószínűség szerint csökkenti a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségét, a kutatás-fejlesztés terén eszközölt befektetések elsőbbségének biztosítása kulcsszerepet játszhat a fenntartható módon történő gazdaságélénkítésben.
Galileo

A jelenleg kifejlesztés alatt álló Galileo Európa globális navigációs műholdrendszere (GNSS) az amerikai GPS rendszer európai megfelelője, az Európai Bizottság és az Európai Űrügynökség közös kezdeményezése. A Galileo története 1994-ben kezdődött, amikor az Európai Bizottság javaslatot tett Európa szerepvállalására a műholdas navigáció terén.

A 2010-es magyarországi ár- és belvízhelyzet is rávilágított arra, milyen fontos a természeti katasztrófák mind pontosabb előrejelzése, éppen ezért a következő hétéves pénzügyi keretnek figyelembe kell vennie olyan megfelelő uniós eszközöket és támogatási rendszereket is, amelyek lehetővé teszik az űrkutatásba, valamint az Európát és polgárait szolgáló, a világűrbe telepített alkalmazásokba történő hosszú távú uniós befektetéseket – fogalmazott Herczog Edit.

Összességében a program biztonságos működéséhez továbbra is szükség van a megfelelő uniós eszközök és finanszírozási rendszerek kialakítására, figyelembe véve az űrszektor sajátosságait, illetve a kiegyensúlyozott ipari struktúra szükségességét. Ehhez bővíteni kell a hetedik kutatási keretprogram 2007–2013 közötti előirányzatait, hiszen az FP7 keretből 200 millió euróval egészítik ki a most megszavazott forrást.

EU költségvetése 2013 után

Megkezdődött a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó vita az uniós intézményekben. Az európai parlamenti álláspont szerint a jelenlegi költségvetés nem fedezi kellőképpen a XXI. század kihívásainak való megfeleléshez szükséges pénzügyi igényeket – állapítja meg Herczog Edit. A képviselő ezért arra kéri az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő egy olyan bátor, ambiciózus, de egyben megvalósítható új költségvetési modellt, amellyel sikerre lehetne vinni az EU 2020 stratégiát.

2011-es EU költségvetés

Herczog Edit megszavazott jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly versenyhátrányba kerülhet az EU a világ többi gazdasági térségével szemben, ha ahelyett, hogy a növekedésbe fektetne, folyamatosan megnyirbálja a költségvetését, éppen ezért kihangsúlyozza, hogy nem áldozhatjuk fel a növekedést és a versenyképességet a költségvetési megszorítások érdekében.

Ismert, hogy az Európai Bizottság megszorító lépései után a Tanács további, a költségvetési mozgásteret szűkítő döntését követően az előirányzathoz képest közel 3 milliárd euróval kevesebből gazdálkodhat az EU 2011-ben. A képviselő szerint természetesen alkalmazkodni kell a válság okozta új helyzethez, de nem a versenyképességi és foglalkoztatási fejezet ilyen mértékű visszavágásával.

Márpedig a büdzsé öt fejezete közül éppen a versenyképesség terén szenvedi el a közösség az egyik legnagyobb visszaesést. Ez olyan, a XXI. század Európáját megalapozó programokat sodorhat veszélybe, mint a kkv-k támogatása, a különféle innovációs programok, a stratégiai jelentőségű európai űrpolitika, a 100%-os internetes lefedettség kialakítása, vagy éppen az új energiahordozók kifejlesztését és az energiahatékonyság javítását célzó SET-Plan.

 

 
 
Oldal nyomtatása