blindfriendly
rss
Egyéb Parlamenti tevékenységek
A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv
Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról  
Európában ma 46 ezer ember vár szervátültetésre, ahol jelenleg a szervátültetési eljárást különböző joghatóságok alá tartozó kórházak és szakemberek végzik, és a minőségi és biztonsági követelmények tekintetében jelentős különbségek vannak a tagállamok között. Az EU évek óta rendezni szeretné ezt a kérdést annak érdekében, hogy minimális szintre csökkentse a kockázatot a szerv befogadója számára, és hatékonyabbá tegye a szervek elosztását Európában. Megvitatásra kerül annak az átültetésre váró emberi szervek adományozására, gyűjtésére, szállítására és felhasználására vonatkozó, a Bizottság által kezdeményezett uniós irányelvjavaslatnak a lehetőségét, amely az európai szervadományozási és szervátültetési rendszerek megerősítését szolgálhatja a jövőben.
A legnagyobb gondot a szervhiány okozza: a várakozók 16%-a – naponta 10 ember – hal meg amiatt, hogy nem kapja meg időben a létfontosságú szervet. Nemcsak az alacsony szervadományozási hajlandóság, de az emberi szervek virágzó illegális kereskedelme is komoly gondokat okoz– jelentette ki Herczog Edit.
 
Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 
 
Oldal nyomtatása